Veisikring AS

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson hovedkontor: 
Fredrik Zachariassen
T: +47 930 70 740
E: fz@veisikring.no

Kontaktperson avd. Sørvest:
Leif Christian Gundersen
T: +47 930 70 644
E: lcg@veisikring.no