KF Sikkerhet

Et endret trusselbilde
Etter terrorangrepet den 22. juli 2011 har trusselbildet i Norge endret seg vesentlig. Sikkerhet ved offentlige bygg er igjen kommet i søkelyset. Krav til sikring av kritisk infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner er økt betraktelig. Statlige aktører og andre offentlige byggherrer har satt i gang en stor satsing for å sikre og beskytte offentlige eiendommer, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, sabotasje og kriminalitet.

KF Sikkerhet
KF Sikkerhet har i løpet av de siste årene etablert seg som en av landets ledende entreprenører innenfor område- og dybdesikring av bygningsmasser.

Vi har utført en rekke større oppdrag både for den offentlige og den private sektor:

  • Områdesikring med forskjellige typer gjerder
  • Overvåking og utvendig adgangskontroll
  • Perimetersikring med forskjellige typer pullerter, sperretrinn, porter og komplette sluseløsninger for sikker inntransport til sikrede områder
  • Innvendige sikringstiltak som høysikkerhetsvinduer, -dører, -folie, komplette resepsjonsområder og sikre rom for VIP-personer

Med den kompetansen og nettverket vi har opparbeidet oss, kan KF Sikkerhet være kundens totalleverandør i hele prosessen: fra behovsanalyse til ferdig sikret objekt. Vi i KF Sikkerhet vet at dette er et ukjent marked for mange byggherrer og vi tilbyr derfor bistand til planlegging for å finne løsninger som passer spesifikt for kundens behov.

KF Sikkerhet kan vise til mange vellykkede sikringsprosjekter i variert omfang og kompleksitet. Ta kontakt for ytterligere informasjon eller om du ønsker veiledning innenfor sikkerhet.

Tjenester / Hva skal du sikre?

  • Sikkerhet

Kontaktpersoner

Rune Garberg

Steffen Strand

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15, 0680 Oslo, Norge

KF ENTREPRENØR AS
Org nr. 988 189 022

T: +47 22 67 50 00
E: post@kfgruppen.no

Kontaktperson: 
Harald Pedersen
T: +47 930 07 590
E: harald@kfentreprenor.no