Prosjektleder – Otera Infra, Skien

Otera Infra er blant landets ledende tekniske entreprenører innen elkraft- og samferdselsmarkedet. Selskapet har rundt 200 ansatte med hovedkontor i Sørlandsparken i Kristiansand. Vi er lokalisert både i Telemark og flere steder i Agderfylkene. Vårt nedslagsfelt for oppdrag er hovedsakelig i Agder, Telemark og Vestfold, men vi påtar oss oppdrag i hele Norge. Otera Infra er en del av Roadworks konsernet.

Otera Infra avdeling Grenland søker prosjektleder hvor arbeidsområdet primært vil være i Telemark og Vestfold. Kontorsted vil være Skien, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektere, lede, motivere og videreutvikle organisasjonen innenfor ansvarsområdet. Dette innebærer å ha fokus på en resultatorientert organisasjon med tverrfaglig kompetanse som fleksibelt kan håndtere svingninger, og slik at organisasjonen målrettet kan gå mot de mest lønnsomme forretningene
 • Ansvar innen eget område for prosjektering, HMS, personal, marked, leveranser, resultat og øvrige tilliggende ressurser, samt drive kontinuerlig forbedringsarbeid og bidra til at selskapet når sine overordnede målsettinger
 • Ansvar for egen prosjektering i NIS av distribusjonsnett og regionalnett
 • Ansvar for bestilling av materiell og fakturering av egne prosjekter
 • Lede, motivere og videreutvikle enheten, med særskilt fokus på profesjonell styring og resultatorientert gjennomføring av prosjekter.
 • Sørge for kontinuerlige forbedringer i enheten der helse, miljø og sikkerhet og nullvisjonen står sentralt
 • Gjennomføre LIF runder og ansvar for å ivareta og følge opp HMS og kvalitet
 • Rapportere enhetens løpende resultater i henhold til gjeldende krav
 • Inngå kundeavtaler iht. fullmakts struktur
 • Drive proaktiv kundebehandling
 • Bygge HMS-kultur gjennom samhandling, synlighet og involvering
 • Bygge arenaer for samhandling
 • Faglig støtte og prosessansvar i alle leveranser
 • Prosjektledelse

Kvalifikasjoner

 • Bachelor Elkraft, minimum teknisk fagskole elkraftlinje
 • Prosjektledererfaring
 • Fagbrev energimontør er en fordel
 • Fagbrev i elektrofaget er en fordel
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra operativ ledelse vil bli tillagt stor vekt
 • Flytende norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper: Utføre ledelse etter Otera sine ledelsesverdier.
 • Organisere og utføre: Planlegge på forhånd, og arbeide på en systematisk og organisert måte.
 • Igangsette og prestere: Fokusere på resultater og på å nå personlige jobb-relaterte målsetninger. Prioritere arbeid som er nært knyttet til resultater. Ha forretningsfokus.
 • Skape relasjoner og nettverk: Etablere gode relasjoner med kunder og medarbeidere. Bygge store og effektive relasjoner både innad og utad i organisasjonen.
 • Være forretningsorientert: Holde seg oppdatert på konkurrenter og markedstrender. Identifisere forretningsmuligheter for organisasjonen.

Søknad med utfyllende CV sendes på epost til helene.ranestad@otera.no.

Om Roadworks
Roadworks består av selskaper med spisskompetanse innen drift, vedlikehold og bygging av teknisk infrastruktur, samt tjenester knyttet til bygg, anlegg, industri og sikkerhet. Roadworks konsernet består av 9 driftsselskaper med 680 ansatte som omsetter for omkring 1,7 mrd. Vi er lokalisert med hovedkontor i Grimstad.

For mer informasjon om stillingen kontakt

Kontaktpersoner

Charles Wilhelmsen

Helene Ranestad