Prosjektleder – Veidrift, Namsos

Veidrift er en del av Roadworks-gruppen, og har ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i flere områder i Norge. Drift og vedlikehold av offentlig veinett består av å holde veier i henhold til avtalt standard sommer som vinter. Vi brøyter, salter, strør og feier veier, vi klipper gress, holder sluker åpne og vasker tunneler. Etter slitasje og ulykker utfører vi opprydning, reparasjoner og utbedringer av veinettet.

Veidrift søker etter dyktig prosjektleder til å lede og videreutvikle vår avdeling i Namsos. Avdelingen har drift og vedlikeholdsansvar for ca 650 km med vei i regionen og omsetter for i overkant av 40 millioner kroner pr. år. Avdelingen består av 12 faste ansatte, samt innleid personale. Det benyttes også et antall underentreprenører, i hovedsak relatert til vinterdriften. Stillingen rapporterer til Leder Driftskontrakter.

Veidrift søker deg som har gode leder- og kommunikasjonsevner, samt teft og kremmerånd for god og effektiv produksjon.

Kontorsted er Namsos.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og lede avdelingen på en planmessig, strukturert og effektiv måte
 • Løpende dialog med egne ansatte så vel som underentreprenører slik at disse er klar over hva som planlegges utført så vel som forventninger til utførelsen
 • Overordnet oppfølging relatert til opplæring, bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Opprettholde en god dialog med viktige interessenter inkl. å gjennomføre regelmessige møter
 • Følge opp egenkontroll av utførte jobber og dokumentasjon iht. interne og eksterne krav
 • Stillingen har det overordnede HMS ansvar for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Leder med erfaring fra drift- og vedlikeholdskontrakter, gjerne mot infrastruktur/samferdsel
 • Erfaring i å lede og motivere medarbeidere i denne typen virksomhet
 • Erfaring med bruk av underentreprenører og dialog med offentlige myndigheter
 • Kommersiell holdning og evne til å sikre effektiv drift
 • Må kunne godt norsk, både muntlig og skriftlig

Egenskaper

 • Sterk drivkraft med høy arbeidskapasitet
 • Tydelig lederstil med gode samarbeidsevner
 • Relasjonsorientert – kunne skape gode relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere
 • Løsningsorientert – være opptatt av å finne gode løsninger for både kunden og for oss

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et selskap og konsern i vekst
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • En krevende og hektisk hverdag i et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringsordning.

Søknad og CV sendes snarest på epost til jobb@veidrift.no

Om Roadworks
Roadworks består av selskaper med spisskompetanse innen drift, vedlikehold og bygging av teknisk infrastruktur, samt tjenester knyttet til bygg, anlegg, industri og sikkerhet. Roadworks konsernet består av 9 driftsselskaper med 660 ansatte som omsetter for omkring 1,7 mrd. Vi er lokalisert med hovedkontor i Grimstad.

For mer informasjon kontakt:

Øyvind Stokkedal