lyssatt tunnel i rosa med elektro biler i kjørebanen

ISO-sertifisering på plass

I 2017 ble det besluttet at flere av datterselskapene i Roadworks skulle sertifiseres for miljø og kvalitet.

Først ut var Veidrift som 10. januar i år mottok beviset på at selskapet er sertifisert etter standardene, og 6. november fulgte Traftec etter. Begge selskapene er blitt sertifisert etter standardene ISO9001:2015, den internasjonale standarden for ledelsessystem for kvalitet, og ISO14001:2015, den internasjonale standarden for miljøstyring.

Som leverandører må vi tilpasse oss et marked som stadig er i endring samt levere i henhold til forventninger fra kunder. Vi ønsker å sikre at vi har styringssystem som gjør at vi leverer tjenester og produkter som avtalt, tar hensyn til miljøet, samtidig som vi kontinuerlig jobber med sikkerhet og arbeidsmiljø. I tillegg får vi en viktig oversikt over hvilke systemer som brukes og hvilke rutiner som følges i de ulike selskapene når vi nå gjennomfører disse sertifiseringene.

Iso sertifikat for 9001 og 14001

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting