to smilende menn håndhilser

5 nye år i Østfold for Traftec

Traftec signerte 20 mars 2017 avtale om drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Østfold med Statens vegvesen region Øst.

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg. Det er funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Østfold fylke.

Kontrakten er ikke ukjent – Traftec har hatt ansvar for drift og vedlikeholdsoppgavene siden 2012. Den nye kontrakten overtar 1 september 2017 og gjelder frem til 31 august 2022. Det er opsjon med forlengelse på 12 måneder frem til 31 august 2023.

Bilde: f.h Magne Finpå i Statens vegvesen og Øystein Stebekk, Traftec AS

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting